ConstreA – Engineer Civiele Constructies – adviseert, ontwerpt en berekent
in velerlei beton, staal, aluminium, hout en geotechnische constructies in
de sector Bouwnijverheid / Bouw & Infra met deelsectoren Grond-,
Weg- en Waterbouw/Infrastructuur en de Burgerlijke-, Utiliteits- en
Woningbouw in elke moeilijkheidsgraad en in alle fasen van het
bouwproject.

Privacy policy

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie is door ConstreA met uiterste zorg en aandacht samengesteld.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ConstreA.

ConstreA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal ConstreA geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt ConstreA deze informatie vertrouwelijk. Ik gebruik uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken.
Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.