ConstreA – Engineer Civiele Constructies – adviseert, ontwerpt en berekent
in velerlei beton, staal, aluminium, hout en geotechnische constructies in
de sector Bouwnijverheid / Bouw & Infra met deelsectoren Grond-,
Weg- en Waterbouw/Infrastructuur en de Burgerlijke-, Utiliteits- en
Woningbouw in elke moeilijkheidsgraad en in alle fasen van het
bouwproject.

Opdrachtgevers


De opdrachtgevers waar ConstreA zich op richt, zijn uit op het krijgen van adviezen en levering van ontwerp- en engineeringsactiviteiten in de sector Grond- Weg- en Waterbouw en de Burgerlijke en Utiliteitsbouw sector als onderdeel van de Bouw & Infra sector in de Bouwnijverheid, en van allerlei overige staal, beton en houtconstructies.
ConstreA is in principe beschikbaar voor:


 • Ingenieursbureaus
 • Adviesbureaus
 • Constructiebureaus
 • Architectenbureaus
 • Bouwtechnische bureaus
 • Aannemers
 • Bouwbedrijven en Ondernemingen werkzaam in de betonbouw, staalbouw, utiliteitsbouw, industriebouw, bouw en vastgoed, prefab, funderingstechnieken, geotechniek, railinfra, spoorbouw, hulpconstructies en bekistingen.
 • Vervoersbedrijven zoals ProRail, HTM, GVB, RET etc.
 • Facilitaire spoorbedrijven zoals Railpro, Nedtrain e.d.
 • Nutsbedrijven
 • Offshore bedrijven
 • Overheden zoals:

 • - Rijks: Ministeries, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst
  - Provincie: Provinciale Waterstaat, Waterschappen, Hoogheemraadschap
  - Gemeente: Ingenieursbureau, Stadswerken, Gemeentewerken, Bouw- en Woningtoezicht
 • Verzekeraars tbv deskundig schade- en risicoadvies en second opinions
 • Rechtbanken om als onafhankelijk technisch deskundige te fungeren
 • Rekensoftware-leveranciers tbv ontwikkeling en reviews en om te fungeren als klankbord
 • Projectontwikkelaars
 • Private ondernemingen
 • Particulieren