ConstreA – Engineer Civiele Constructies – adviseert, ontwerpt en berekent
in velerlei beton, staal, aluminium, hout en geotechnische constructies in
de sector Bouwnijverheid / Bouw & Infra met deelsectoren Grond-,
Weg- en Waterbouw/Infrastructuur en de Burgerlijke-, Utiliteits- en
Woningbouw in elke moeilijkheidsgraad en in alle fasen van het
bouwproject.

Wat doet ConstreA


ConstreA geeft advies en voert ontwerp- en engineeringsdiensten uit voor civiele constructies in de Bouw en Infra sector en levert allerhande beton, staal, aluminium, hout en geotechnische ontwerpen en berekeningen aan.

stalen brug
stationshal
bouw
stationshal
stationshal


stationshalstationshal

stationshal

groenGrond- Weg- en Waterbouw sector

Infrastructurele projecten en kunstwerken in verkeersweg, spoorweg en waterweg zoals daar zijn: brug, viaduct, aquaduct, ecoduct, tunnel, onderdoorgang (dive-under), zettingsvrije plaat, geluidsscherm, sluis, stuw, kademuur, duiker, dukdalf en remmingwerk, aanlegsteiger, consoles en leuningwerk.

groenBurgerlijke en Utiliteitsbouw sector

Gebouwen van fabrieken, kantoren, scholen, ziekenhuizen, bioscopen, stations, winkelcentra, hoogbouw en (funderings)constructies voor woningbouw , alsmede constructies voor overkappingen, overkluizingen en traverses.
Verder ook parkeergarages en parkeerkelders.

groenIndustriebouw sector

Staalconstructies en funderingen van fabriekshallen en loodsen, op staal gefundeerde betonvloeren, beton- en funderingsconstructies voor energiecentrales, waterzuiveringsintallaties, (petro)chemische industrie, afvalverwerking en grote opslagtanks. Verder funderingen van hoogspanningsmasten, windturbines e.d. en zware (staal)constructies in de offshore.

groenBouwkuipen

Volledig bouwkuipontwerp, dimensionering, berekening en detaillering  van damwanden, combiwanden, diepwanden, stempelramen, onderwaterbeton, trekpalen en groutankers.

groenHulpconstructies

Bekistingsondersteuningen, schuifconstructies, vijzelconstructies, hulpbruggen (in weg en spoor), bouwkraanfunderingen, tijdelijke opvangconstructies van bruggen, viaducten, gebouwen e.d., opvang van bovenleidingportalen in het spoor. Afzinkconstructies voor tunnelelementen. Stempels en gordingen voor bouwkuipen, zware staalconstructies in de offshore, allerhande consoles en verankeringen.

groenGeotechniek

Ik ontwerp en dimensioneer velerlei funderingsconstructies voor infrastructurele kunstwerken, gebouwen en andere bouw- en hulpwerken welke gefundeerd dienen te worden met paalfunderingen, funderingen op staal, trekelementen etc. Aan de hand van sonderingen kan de draagkracht en zettingsgevoeligheid worden bepaald. Ik ben op de hoogte van diverse paalsystemen zoals bijvoorbeeld geheide, in de grond gevormde, vibrocombinatie en trillingsvrije systemen. Ook kan ik berekeningen verzorgen van grond- en waterkerende wanden zoals b.v. damwanden, diepwanden, combiwanden, berlinerwanden, sluiswanden, kademuren, L-keerwanden en open inritten van tunnels en onderdoorgangen.

groenMaterialen

Ik maak berekeningen van constructies in beton, staal, aluminium en hout en wel van ontwerpberekening tot en met detailberekening, tevens kan ik berekeningen maken voor staalverbindingen zoals lasberekeningen en boutverbindingen en (lijm)verankeringen in beton

groenOverige Activiteiten

-Inspecties aan constructies tbv renovatie, onderhoud of schade
-Reviews en second opinions van ontwerpen of berekeningen
-Site engineering op bouwprojecten
-Technisch deskundige voor allerlei doeleinden zoals adviseren van softwareleveranciers tbv ontwikkeling en reviews van programmatuur en om te fungeren als klankbord tbv praktische toepasbaarheid.