FAIL (the browser should render some flash content, not this).
ConstreA – Engineer Civiele Constructies – adviseert, ontwerpt en berekent
in velerlei beton, staal, aluminium, hout en geotechnische constructies in
de sector Bouwnijverheid / Bouw & Infra met deelsectoren Grond-,
Weg- en Waterbouw/Infrastructuur en de Burgerlijke-, Utiliteits- en
Woningbouw in elke moeilijkheidsgraad en in alle fasen van het
bouwproject.

Welkom op de website van ConstreA – Engineer Civiele Constructies!

ConstreA is een éénmanszaak (ZZP) welke gestart is in 2009 en richt zich op het geven van advies en verzorgt het ontwerpen en engineeren van constructies in de Grond-, Weg- en Waterbouw/Infrastructuur en de Burgerlijke en Utiliteitsbouw (GWW en B&U sector), zoals vele grote en kleine infrastructurele projecten in verkeerswegen, spoorwegen en waterwegen, utilitaire en industriële projecten,  geotechnische (funderings)constructies en verscheidene (complexe) hulpconstructies tijdens de bouw en complete bouwkuipontwerpen.
Ruim 17 jaar praktische kennis en ervaring is in het gehele vakgebied opgebouwd in elke moeilijkheidsgraad en in alle fasen van het bouwproject.

  • P.S. Ik ben ZZP’er, maar kan indien gewenst begeleiden in het vinden van collega constructeurs, geotechnici en tekenaars.

ConstreA is deskundig, gedreven, betrokken, inventief en praktisch en werkt pro-actief, methodisch, accuraat en met improvisatievermogen.

ConstreA is erop gericht om de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk te realiseren, indien technisch verantwoord en haalbaar, maar zal er tevens op wijzen als er eventueel een betere en/of voordeligere oplossing mogelijk is naar aanleiding van een alternatievenstudie of brainstormsessie.
ConstreA probeert zijn praktische kennis te vertalen in het ontwerp, aan de hand van de eisen en wensen van de klant en rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden en omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld bodemgesteldheid, grondwaterspiegel, aanwezige belendingen, doorgaande exploitatie, trillingsvrij funderen, vereiste bouwtijd en bouwfasering.